Tài khoản - Đăng ký tài khoản sử dụng 123 passportQuý khách cần đăng ký tài khoản để sử dụng phần mềm 123 passport

Đăng ký tài khoản xong, quý khách có thể sử dụng ngay
phần mềm để triển khai chụp ảnh thẻ cho khách hàng!


Phí đăng ký tài khoản: 100.000đ bao gồm

Hình thức thanh toán: Nạp thẻ cào điện thoại