Bạn nào có Action tạo ảnh thẻ: 3x4, 4x6 cho mình xin nhé
Thanks.

Trả lời:

Không cần Photoshop, cũng không cần action. Phần mềm 123 passport có thể in cho bạn đầy đủ các kiểu ảnh mong muốn (gần mười kiểu). Đủ cho bạn làm bất cứ loại giấy tờ gì!

Giới thiệu phần mềm xử lý ảnh thẻ tự động 123 passportẢnh chụp ban đầu của bạnẢnh sau khi được phần mềm xử lýVới phần mềm này, việc triển khai dịch vụ ảnh thẻ lấy ngay hoàn toàn đơn giản!

Bấm vào đây để xem thêm chi tiết!